Fagbladet Utemiljø med fin artikkel om Salix euxina TRYGVE®E (‘Bullata’) 

6. januar 2021

Mange blir overrasket når de hører av vår Skjørpil Salix euxina TRYGVE®E (‘Bullata’) ikke omfattes av forbudet mot omsetning eller planting. Men det er helt sant, den er akkurat like trygg som navnet tilsier!