Flere planteskoler i Eliteplanter Norge SA

26. januar 2021

I flere år har antall planteskoler i selskapet vært stabilt. Denne høsten kan vi glede oss over at ytterligere tre planteskoler vil produsere og distribuere E-planter.

13 planteskoler

Vi er nå 13 planteskoler som produserer og leverer E-planter til hagesentre og anlegg i hele landet. Ekstra morsomt synes vi det er, at våre nye medlemmer holder til på Vestlandet og i Trøndelag, noe som gir E-planter en enda større geografisk spredning. Det innebærer også at de nye medlemmene på sikt også vil styrke E-plante sortimentet med sorter basert på lokale erfaringer.  For kundene betyr det enda bedre tilgang til kvalitetssikrede E-planter. 

Å styrke varemerket «E-plante» er, i tillegg til det å fremme norsk produksjon generelt, et viktig element når det gjelder å redusere import av planter og de negative konsekvenser import har for norsk natur. 

En samlet norsk planteskolenæring har vært et uttrykt ønske blant våre medlemmer. Vi har en felles interesse av å styrke fokuset på produksjon av norske planter og jobbe sammen for å redusere import av planter til Norge. Dette er like viktig i proffmarkedet som i privatmarkedet. Import utgjør en alvorlig trussel mot selve kjernen i alt det arbeidet som våre medlemmer legger ned -nemlig plantehelse.                                                                                                                        Det er dokumentert at importerte planter er kilde til innførsel av både sykdommer og uønskede, fremmede organismer til vår natur (kilde: https://www.nina.no/Aktuelt/Nyhetsartikkel/ArticleId/4762/Millioner-av-blindpassasjerer-til-Norge-med-hageplanter )

Våre nye medlemmer er Folkvord planter i Sandnes, Klingsheim planteskole på Tjelta og Tre-Pro AS på Frosta. Med de nye medlemmene representerer Eliteplanter Norge SA planteskoler med en samlet omsetning på 240 millioner, med kunder som hagesentre, anleggsgartnere og andre store aktører innen utvikling av grøntanlegg i Norge.

Medlemmer

Følgende planteskoler er nå medlemmer i Eliteplanter Norge SA:

 • Baldishol planteskole, Nes i Hedmark
 • Fjeld hagebruk, Røyse
 • Folkvord planter, Sandnes
 • Gaupen planter, Gaupen
 • Grimstad planteskole, Grimstad
 • Klingsheim planteskole, Tjelta
 • Mellbyes planteskole, Nes i Hedmark
 • Oslo Bytrær Bogstad, Oslo
 • Reiersøl planteskole, Froland
 • Sanda planteskole, Nøtterøy
 • Seim Trær og planter, Mysen
 • Sven Myrvold planteskole og hagesenter, Jessheim
 • Tre-Pro, Frosta 

Ved å dele kunnskap og erfaringer og stå samlet i de utfordringer vi møter, gir vi nye generasjoner et godt utgangspunkt for en fremtid innen planteskolenæringen.