Kan Nobelprisvinnende teknologi (CRISPR) benyttes for å utvikle hageplanter med lavere spredningspotensial?

6. januar 2021

Eliteplanter Norge SA er tildelt forskningsmidler fra Forskningsrådet og Miljødirektoratet, til et prosjekt i samarbeid med Norsk Institutt for Bioøkonomi (NIBIO). I dette utviklingsprosjektet er målsetningen å bruke genredigeringsteknologien CRISPR til å utvikle hageplanter med mindre spredningspotensial som reduserer risiko for tap av biologisk mangfold. Bruk av CRISPR-teknologi til å utvikle hageplanter med sterile blomster eller frø som ikke spirer vil være en bærekraftig og innovativ produksjonsmetode, hvor plantens egenskaper ellers beholdes. CRISPR-teknologansett som en av de største og mest innovative oppdagelsene som har skjedd innen forskningen de siste tiårene. Utviklerne av CRISPR/Cas9, Emmanuelle Charpentier og Jennifer A. Doudna, ble nylig tildelt årets Nobelpris i kjemi.
Dersom Forskrift om fremmede organismer blir basert på Artsdatabankens Fremmedartsliste, så risikerer vi at utvalget av norske grøntanleggsplanter kan bli svært redusert. Dette vil også legge føringer for norsk utvalgsarbeid i tiden fremover.

Utvalgsarbeid i Norden har hatt som mål å finne planter som lett lar seg formere i planteskole og samtidig tåler det nordiske klimaet. Egenskaper det er fokusert på er herdighet, dekkevne, voksekraft og formeringsevne. Det er et paradoks at de samme egenskapene nå vurderes som risiko-egenskaper og medfører oppføring som fremmede arter med svært høy eller høy risiko for norsk natur i Artsdatabankens Fremmedartsliste. Dersom vi lykkes med genredigerte planter som utvikler frø som ikke er spiredyktige eller blomster som er sterile, så vil resultatet være planter med de samme egenskapene, men med lavspredningsrisiko.

Hagebusker er populære planter i norske hager fordi de har vakre blomster eller frukter, og fordi de skjermer for innsyn fra veier og naboer. Buskene bringer dessuten en liten bit av skogen inn i boligområdene – noe både mennesker og fugler setter pris på. Mange av disse populære hagebuskene hører imidlertid ikke hjemme i Norge og kan gi alvorlige konsekvenser for biologisk mangfold dersom de sprer seg utenfor hagegjerdet. Planter som utgjør svært høy risiko eller høy risiko i norsk natur er oppført på Artsdatabankens Fremmedartsliste. De kan for eksempel påvirke det naturlige økosystemet og utkonkurrere stedegne arter, eller opptre som ugress i landbruket og i private hager.

Eliteplanter Norge SA ønsker i dette utviklingsprosjektet å bruke genredigeringsteknologien CRISPR til å utvikle sterile planter til hage og anlegg og derved redusere risiko for norsk natur. Bruk av CRISPR-teknologi for å gjøre hageplanter sterile vil både være en ny produksjonsmetode og resultere i et bærekraftig produkt med helt nye egenskaper som vil være av stor økonomisk interesse for norske produsenter av hage- og landskapsplanter.

Prosjektet forventes å være fullført i løpet av 2024.