Ny og viktig rolle for Eliteplanter Norge SA

8. april 2022

All norsk planteproduksjon fra medlemmene skal gjøres synlig og tilgjengelig på en måte som effektiviserer kommunikasjonen mellom planlegger, utførende og planteskole.

Norsk produksjon av E-planter siden 1997

Eliteplanter Norge SA er et produsentsamarbeid som siden 1997 har arbeidet for å utvikle et sortiment av sertifiserte planter med dokumentert opphav og egenskaper under varemerket «E-plante». Sortimentet garanterer frodige, kortreiste planter som er utvalgt, utprøvd og dokumentert til å tåle norske forhold. Eliteplanter Norge SA er i dag en ledende aktør innen sortsutvikling i Norge.

Medlemsvekst

I årsmøtet i Eliteplanter Norge SA avholdt i mars, ble det behandlet og godkjent åtte nye søknader om medlemskap i samvirket. Dette er et resultat av et samarbeid mellom NGF og Eliteplanter Norge SA, for å finne en felles samarbeidsform for planteskolenæringen. Hovedmålsetningen er å styrke norske planteskoler og gjøre denne delen av landbruket attraktivt både for arbeidstagere og avtagere i nye generasjoner.

I NGFs stormøte i januar var det enighet om at flere planteskoler ønsket et utvidet samarbeid gjennom medlemskap i Eliteplanter Norge SA. Selskapet sendte derfor ut en henvendelse til samtlige planteskoler, med tilbud om medlemskap.

De åtte nye medlemmene representerer både tradisjonelle planteskoler og staudeprodusenter. Samvirket består nå av 21 planteskoler, med en samlet omsetning på ca 350 millioner. Geografisk befinner produsentene seg på Øst-, Sør- og Vestlandet, og opp til Frosta i Trøndelag.

Omstilling

Dette innebærer en omstilling for Eliteplanter Norge SA, som historisk sett har vært rettet mot utvikling og produksjon under varemerket «E-plante». I den nye rollen skal all norsk planteproduksjon fra medlemmene synliggjøres for markedet og gjøres tilgjengelig på en måte som effektiviserer kommunikasjonen mellom planlegger, utførende og planteskole.

Markedstilpasset plantedatabase

I første omgang skal norsk planteskoleproduksjon gjøres tilgjengelig gjennom et informativ og godt verktøy rettet mot planleggere av grøntområder, slik at planene kan legges med planter som faktisk finnes i produksjon i planteskolene -eller som kan settes i kontraktproduksjon. Både for landskapsarkitekter, anleggsgartnere og produsenter representerer utskifting av planter som ikke kan skaffes en av de største tidstyvene. Det vil endre seg når planene kan gjøres i en database som viser tilgjengelig norsk produksjon. I tillegg vil man redusere forespørsler som resulterer i import.

Tydeligere rollefordeling Eliteplanter Norge SA – NGF

Fremover vil NGFs rolle i hovedsak være saker innen næringspolitikk, styrking av næringens rammevilkår, FoU og regelverksarbeid mens Eliteplanter Norge SA vil stå for den kommersielle delen. Samarbeidet mellom Eliteplanter Norge SA og NGF har i denne prosessen blitt betydelig styrket og tydeligere definert.

Våre 21 medlemmer

De nye medlemmene i Eliteplanter Norge SA er:

 • Bibbis stauder, Tønsberg
 • Finnestad planteskole AS, Eidsnes
 • Gimle planteskule AS, Norheimsund
 • Hagen i Hagen, Kirkenær
 • Hermansen planter AS, Voll-Rogaland
 • Ljono stauder AS, Ulvik
 • Sunnhordland planteskule AS, Valevåg 
 • Villflor AS, Brandbu

Følgende planteskoler er medlemmer fra tidligere:

 • Baldishol planteskole, Nes i Hedmark
 • Fjeld hagebruk, Røyse
 • Folkvord planter, Sandnes
 • Gaupen planter, Gaupen
 • Grimstad planteskole, Grimstad
 • Klingsheim planteskole, Tjelta
 • Mellbyes planteskole, Nes i Hedmark
 • Oslo Bytrær Bogstad, Oslo
 • Reiersøl planteskole, Froland
 • Sanda planteskole, Nøtterøy
 • Seim Trær og planter, Mysen
 • Sven Myrvold planteskole og hagesenter, Jessheim
 • Tre-Pro, Frosta 

Ved å dele kunnskap og erfaringer og stå samlet i de utfordringer vi møter, gir vi nye generasjoner et godt utgangspunkt for en fremtid innen planteskolenæringen.

For ytterligere informasjon , ta kontakt med daglig leder Hilde Liland.