Dokumentasjon

E-planter produseres etter retningslinjene i E-plantesystemet og leveres med dokumentasjon på opprinnelse enten i form av merking på etiketten eller et E-plantesertifikat.

Garantert norsk- eller svenskprodusert

Kjøper du en E-plante er den garantert norsk- eller svenskprodusert i hele produksjonsløpet. Er du usikker på om du har fått E-planter som bestilt til ditt grøntanlegg? Be leverandøren om dokumentasjon, eller kontakt E-plant Norge, så skal vi undersøke sertifikatnummer.

Varemerket

E-plante er et registrert varemerke ® og kan ikke brukes av andre enn produsenter i E-plantesystemet. Registrerte varemerker er beskyttet av Varemerkeloven.

Etikett

Alle E-planter i Hagesenter skal være merket med riktig navn etterfulgt av bokstaven E på etiketten. Da kan du være trygg på riktig opprinnelse, produksjonsløp og egenskaper. Noen E-planteskoler merker også med E-logoen.

Sertifikat

Alle E-planter til grøntanlegg leveres med E-plantesertifikat når de leveres fra en E-planteskole. Kun E-planteskoler kan utstede sertifikatene og alle er nummerert. E-plantesertifikatet dokumenterer plantetype, størrelse og antall levert. Sertifikatet er anleggets garanti på opprinnelse, produksjonsløp og egenskaper. Sertifikatet følger som oftest fakturaen, og eventuelt fdv-dokumentasjon når dette er påkrevd. Byggherre kan bruke sertifikat som dokumentasjon på at E-planter er levert der dette er beskrevet av landskapsarkitekten.