Produksjon

Samlet er E-planteprodusentene totalleverandører til norske grøntanlegg.

Planteskoleproduksjon

Vi har produksjon av alle typer kulturer som feks. trær, busker, vintergrønt og frukt. Medlemmene produserer også norske sommerblomster (utplantingsplanter) og stauder selv om disse plantetypene ikke er med i E-plantesortimentet enda. Noen av produsentene er spesialprodusenter, andre er totalleverandører.

Hva er en planteskole?

Om du har lurt på dette, så er du nok ikke den eneste. En planteskole er en skole for plantene, hvor de skal «lære» seg å bli gode planter og takle de utfordringene som de møter i naturen. Det er altså ikke en skole hvor vi skal lære om planter, som mange tror. Det er mange veier mot målet om å bli ferdig utlært for en plante.

Formeringsmetoder

Planter kan formeres på mange ulike måter. Man deler planter i to grupper:

  1. Frøformerte planter (generativ formering) og kultivarer (kloner, vegetativ formering).
  2. Hva betyr formeringsmetoden for grøntanlegget? Hvilken skal du velge?

I byplantinger kan det ofte være ønskelig med genetisk variasjon slik at plantenes toleranse for sykdom eller andre ytre påkjenninger varierer. Samtidig kan det i gateplantinger, alleer og hekk kan være ønskelig med ensartede planter og da velge frøformerte planter med ensartet avkom eller kultivarer. For eksempel er frøkilde av vanlig rogn, Sorbus aucuparia fk Sauherad en frøkilde som brukes i masseplantinger. Sorbus aucuparia ‘Kobberstad’ E er en kultivar som er valgt ut for evnen til å danne treform med gjennomgående stamme. Den anbefales til gateplantinger. Les mer om ulike formeringsmåter og hva navnet kan fortelle om disse

Dyrkingsmetoder

Friland er produksjon på dyrket mark. Plantene vokser på jordet i deler eller hele produksjonsløpet. Både ungplanter til videre produksjon og ferdigvare av trær og busker kan produseres på friland. Det er i hovedsak frøproduksjon av ungplanter og ferdigvare av trær som dyrkes på friland i dag. Trær som er produsert på friland angis med leveringsform klumpplante (kp).

Karproduksjon er dyrking av planter i «kar», dvs. potter eller lignende beholdere. Begrepet kan være forvirrende siden den botaniske betydnigen av karplanter er planter med ledningsvev. Begrepet er allikevel godt innarbeidet og vanskelig å endre på. Et annet begrep for det samme er det danske containerplanter. Derav betegnelsen (co) som brukes som leveringsform for planter prodsert i kar. Plantene i karproduksjon pottes om jevnlig til større størrelser. Les mer om størrelser og leveringsformer.

Veksthusproduksjon er produksjon i veksthus, enten med eller uten varmeregulering. Veksthus brukes i stor grad til ungplanteproduksjon av stiklinger, frø eller vevsformerte planter i kar. Pluggplanter blir ofte produsert i hus.

Vevsformering er produksjon av plantemateriale som er varmebehandlet og videreprodusert enten ved microstiklinger eller meristemformering. Vevsformering uføres ofte når man trenger sykdomsfritt plantemateriale, eller når annen formering er vanskelig å få til. Mange E-planter er vevsformert eller har vært renset ved vevsformering. Sagaplant er garantist for E-planter i Norge og det eneste laboratoriet i Norden hvor vevsformering utføres.