Acer platanoides KORSA® E ( fk Ås)

Norsk navn: Spisslønn KORSA® E ( fk Ås)

Plantegruppe

T

Trær

Bruksområde

Alletrær

Parktre

Skråning

Tregruppe

Veianlegg

Egenskaper

Herdighet:

H5

Blomsterfarge:

Blomstringstid:

Mai

Lysforhold / Toleranse:

Sol Halvskygge

Høyde:

Mellom 20 og 25 meter

Bredde:

Mellom 12 og 8 meter

Verdifulle egenskaper

Norsk frøkilde av spisslønn med gule og rødorange høstfarger. God avmodning, setter tidlig endeknopp.

Beskrivelse

Hos frittstående trær, blir kronen tidlig forgreinet og hos eldre trær får kronen en rundaktig form. Treet har blitt 20-25 m høyt. Barken er grå og furet. Dette mortreet kan ha vakre, rødorange høstfarger. I yngre alder synes jeg de gule høstfargene er mest dominerende på spisslønn, mens de rødorange fargene først inntrer på store og modne eksemplarer. Blomstringen skjer før bladsprett og de er lysegrønne av farge.

Bruk

Spisslønn egner seg til parker, tun og naturvernområder mm. Hos frittstående trær, blir kronen tidlig forgreinet og hos eldre trær får kronen en rundaktig form. På parkeringsplasser bør barken beskyttes, da skadet bark har vanskelig for å reparere seg.

Vokseplass

I vill tilstand synes den å etablere seg på steder med god, veldrenert jord i skråniger mot syd. Den kan tåle en del kalk i jorden. I kultur kan spisslønn utvikle seg bra på de fleste jordarter, men jorden må være veldrenert. Stive leirjordarter bør også unngås. Ved planting må man unngå uttørking. Trær som har hatt etableringproblem har hatt vanskelig for å komme igang igjen. H-5
Send forespørsel om denne planten

Kontaktskjema