Acer platanoides KORSA® E ( fk Ås)

Norsk navn: Spisslønn KORSA® E ( fk Ås)

Plantegruppe

T

Trær

Bruksområde

Alletrær

Parktre

Skråning

Tregruppe

Veianlegg

Egenskaper

Herdighet:

H5

Blomsterfarge:

Blomstringstid:

Mai

Lysforhold / Toleranse:

Halvskygge Sol

Høyde:

Mellom 20 og 25 meter

Bredde:

Mellom 12 og 8 meter

Verdifulle egenskaper

Norsk frøkilde av spisslønn med gule og rødorange høstfarger. God avmodning og setter tidlig endeknopp.

Beskrivelse

Hos frittstående trær blir kronen tidlig forgreinet og eldre trær får en rundaktig form på kronen.

Spisslønn KORSA® E er observert til ca 20-25 m høyt. Barken er grå og furet.

Mortreet kan gi vakre, rødorange høstfarger. I yngre alder er de gule høstfargene mest dominerende på spisslønn, mens de rødorange fargene først inntrer på store og modne eksemplarer. Blomstringen skjer før bladsprett og blomstene er lysegrønne av farge.

Bruk

Spisslønn KORSA® E egner seg blant annet til parker, tun og naturvernområder. På parkeringsplasser bør barken beskyttes, da skadet bark har vanskelig for å reparere seg.

Vokseplass

I vill tilstand synes Spisslønn KORSA® E å etablere seg på steder med god, veldrenert jord i skråniger mot syd. Treet kan tåle en del kalk i jorden.

I kultur kan spisslønn utvikle seg bra på de fleste jordarter, men jorden må være veldrenert. Stive leirjordarter bør også unngås.

Ved planting må man unngå uttørking. Trær som har hatt etableringproblem har hatt vanskelig for å komme igang igjen. Spisslønn KORSA® E er herdig til H5.

Her finner du info dersom du har spørsmål eller ønsker å kjøpe denne planten:

For bedrifter, kontakt en av produsentene her:

Kjøp bedriftskunde

For privatpersoner, kontakt ditt nærmeste hagesenter. De fleste hagesentre er kunder hos våre produsenter og vil være behjelpelig med både informasjon og kjøp av E-planter.

Kjøp privatkunde