Alnus glutinosa ’Sakari’ E

Norsk navn: Svartor ’Sakari’ E

Plantegruppe

T

Trær

Bruksområde

Alletrær

Hage

Parktre

Tregruppe

Veianlegg

Egenskaper

Herdighet:

H5

Blomsterfarge:

Blomstringstid:

April

Lysforhold / Toleranse:

Halvskygge Skygge Sol

Høyde:

Mellom 10 og 15 meter

Planteavstand:

Gruppe: 2 meter

Verdifulle egenskaper

Nytt norskprodusert søyleformet treslag, som tåler mange ulike vokseforhold. Velegnet til anlegg.Vakkert bladverk.

Beskrivelse

Kultivaren blir 10-15 meter høy og har slank, kjegleformet og etter hvert 2-3 meter bred, søyleformet krone. Den har gjennomgående stamme og opprettvoksende greiner. Svartor har prydverdi under blomstringen om våren og når bladverket står skinnende grønt på forsommeren. Raklene om våren produserer pollen. Hannraklene utvikler seg gjennom ettersommer og høst mørkt rødbrune på trærne. De vokser videre om våren til lysere brune hengende rakler. Blomstringen kommer før løvsprett. I Ås kan blomstringen forekomme allerede i slutten av mars, eller så seint som første uke i mai, dersom våren er kjølig. Hunnraklene er mørkt rødbrune og sitter på tydelige skaft.

Bruk

Kultivaren er mest aktuell som gatetre på steder med begrenset plass til trekroner. Den kan imidlertid også være aktuell som frittstående tre i hager og parker, eller i trerekker. I løpet av 25 år er kultivaren blitt et av de mest populære gatetreslagene i Finland.
I prosjektet «Planter for norsk klima» ble kultivaren plantet i Treforsøksparken ved NMBU i Ås i 2005. Fram til 2012 ble det ikke observert skader på trærne, som fikk karakteristikken «friske og skadefrie»

Vokseplass

Som andre arter av Alnus krever ikke treslaget mineralisert nitrogen i jorda. Voksestedet bør være solrikt eller ligge i halvskygge, gjerne på næringsfattig jord og steder som har høyt grunnvannsspeil eller er utsatt for kortvarig oversvømmelse. Svartor danner fortykkete, hvite finrøtter med innvendige luftkanaler når røttene står i vann. Dette sikrer lufttilgang. Arten er en pionér som kan etablere seg på tung, tett og vannmettet jord. Den blir i tillegg regnet som kalktolerant og middels tolerant mot salt.

Her finner du info dersom du har spørsmål eller ønsker å kjøpe denne planten:

For bedrifter, kontakt en av produsentene her:

Kjøp bedriftskunde

For privatpersoner, kontakt ditt nærmeste hagesenter. De fleste hagesentre er kunder hos våre produsenter og vil være behjelpelig med både informasjon og kjøp av E-planter.

Kjøp privatkunde