Alnus incana fk Sauherad E

Norsk navn: Gråor fk Sauherad E

Plantegruppe

T

Trær

Bruksområde

Skjermbeplanting

Tregruppe

Veianlegg

Egenskaper

Herdighet:

H8

Blomsterfarge:

Blomstringstid:

April

Lysforhold / Toleranse:

Halvskygge Skygge Sol

Høyde:

Mellom 10 og 8 meter

Bredde:

6 meter

Planteavstand:

Hekk: 1 meter

Gruppe: 5 meter

Verdifulle egenskaper

Hurtigvoksende, frisk grønn, en av de beste til lé og revegetering. Kan også brukes som tre i veianlegg.

Beskrivelse

Gråora er et treslag som har vært lite påaktet. Den har en lysegrå glatt stamme og den har som regel ei uryddig krone, kanskje mest fordi den forekommer i tette kratt. Gråor blir 8-10 m høy. Bladverket er matt grønt og får ikke høstfarge. Den blomstrer tidlig om våren, og en oreskog full av rakler kan være vakker. På grunn av sin avhengighet av daglengden, har den blitt tatt med i forsøk som har gitt oss bedre innsikt i spørsmål rundt daglenden.

Bruk

Ora sin evne til å hente nitrogen fra lufta og rask etablering har gjort den til en pionerplante, som er blitt mye brukt på steintipper under kraftutbyggingen, seinere også av veivesenet. Det gjør den uovertruffen som stabilisator i vanskelige masser på veiskråninger og i rasområder. Når den får utvikle seg fritt, får den også en akseptabel treform. For at gråora skal få en vekstavslutning i harmoni med den lokale vegetasjon, må en velge rett frøkilde. Når det er sagt, har ora vist en stor grad av fleksibilitet. Det gjør at frøkilde Sauherad anbefales brukt i lavlandet sør for Dovre. Nærmer vi oss Troms og videre nordover, og i fjellbygder, må vi over på mer lokale frøkilder.

Vokseplass

Gråora har nemlig den egenskapen at den kan utvikle seg fint også i stiv leirjord. Forutsatt rett frøkilde er gråor meget hardfør, H8. Gråor er lite plaget av sjukdommer og skadedyr. Vi ser sjelden gnagerskader på or. Det kan være verd å merke seg på steder med stor bestand av bever.

Her finner du info dersom du har spørsmål eller ønsker å kjøpe denne planten:

For bedrifter, kontakt en av produsentene her:

Kjøp bedriftskunde

For privatpersoner, kontakt ditt nærmeste hagesenter. De fleste hagesentre er kunder hos våre produsenter og vil være behjelpelig med både informasjon og kjøp av E-planter.

Kjøp privatkunde