Alnus incana fk Trøndelag

Norsk navn: Gråor fk Trøndelag

Plantegruppe

T

Trær

Bruksområde

Skjermbeplanting

Tregruppe

Veianlegg

Egenskaper

Herdighet:

H8

Blomsterfarge:

Blomstringstid:

April

Lysforhold / Toleranse:

Halvskygge Sol

Høyde:

20 meter

Planteavstand:

Hekk: 2 meter

Gruppe: 2 meter

Verdifulle egenskaper

Frøkilde av gråor som brukes i nordligere områder.

Beskrivelse

Gråor blir vanligvis opptil 20 meter høye trær, i sjeldne tilfeller 30 meter. Arten forekommer også som lavere busker. Kronen er kjegleformet og barken glatt og lysgrå, selv på ganske tykke greiner og stammer. Kjerneveden er rødlig. Både hann- og hunnrakler dannes om høsten, og trærne blomstrer før løvsprett våren etter. Løvsprett kommer om lag én måned etter begynnende blomstring. Trærne setter ofte rotskudd.

Bruk

Gråor er vokser raskt og arten kan derfor benyttes i situasjoner der en ønsker rask vegetasjonsetablering. I naturen danner den gjerne nokså uryddige kratt, men ved oppstamming og beskjæring kan vi om ønskelig lage ryddigere bestand. Gråor kan også nyttes som ammeplanter til léplanting. Som pionérart kan den fremme gjenveksten av andre treslag.

Vær oppmerksom på at or produserer store mengder pollen og er det viktigste allergiframkallende pollenslaget etter bjørk her i landet.

Vokseplass

De fleste arter av Alnus lever i symbiose med nitrogenfikserende Frankia-bakterier i knoller på røttene. Gråor er dermed uavhengig av nitrogen i jorda. På grunn av den gode nitrogentilgangen er bladene grønne helt til bladfall om høsten. Felte blader er en god nitrogenkilde for andre planter etter hvert som næringsstoffene blir frigjort. Hos oss er gråor en viktig pionérplante på næringsfattig jordbunn. Som andre pionérplanter er gråor lyselskende. Arten vokser bra på fuktige steder, men tåler også tørre vokseforhold. Vi finner den bl.a. i grustak og i urer.

Her finner du info dersom du ønsker å kjøpe denne planten:

Kjøp privatkundeKjøp bedriftskunde

Send forespørsel om denne planten

Kontaktskjema