Aronia melanocarpa ‘Hugin’ E

Norsk navn: Svartsurbær 'Hugin' E

Plantegruppe

B

Busker

Bruksområde

Buskfelt

Frihekk

Hage

Klippethekk

Skråning

Veianlegg

Egenskaper

Herdighet:

H5H6

Blomsterfarge:

Blomstringstid:

Juni

Lysforhold / Toleranse:

Halvskygge Sol

Høyde:

Mellom 1 og 1.8 meter

Verdifulle egenskaper

Lav, tett busk med grasiøs vekst og fine høstfarger fra grønt til oransjerødt

Beskrivelse

‘Hugin’ har kompakt vekst og 1 til 1,8 meter høy. Blomstringen er tidlig vår med hviteblomster etterfulgt av meget rik fruktsetting. Fruktene er kullsvarte og 6-8 mm i diameter.Bladene er 6-7 cm lange og 2-3 cm brede. ‘Hugin’ har høstfarger i mange nyanser, den har etfargespill fra grønt til oransjerødt (minner om høstberberis i høstfargene).Aronia melanocarpa ‘Hugin’ skiller seg fra svartsurbær Aronia melanocarpa herkomst Moskva vedat ‘Hugin’ ikke blir så høy, har mer opprett vekst og flere nyanser i høstfargene enn herkomstMoskva. ‘Hugin’ har senere løvsprett vår og løvet sitter lengre på om høsten enn hos herkomstMoskva.

Bruk

Et spennende og verdifullt supplement til utvalget av tette og lave busker. Den er lite prøvd i Norge, slik at den bør prøves litt under forskjellige vokseforhold før den tas i bruk i stor skala. ‘Hugin’ passer utmerket til en lav, fri hekk og til skråninger og bed.

Vokseplass

Svartsurbær krever generelt næringsrik jord og bør ikke stå fortørt. Aronia ser til en viss grad ut til å tåle kompakt jord og jord som drenerer dårlig. Under slikevokseforhold er den derfor et mye bedre alternativ enn Cotoneaster spp. Svartsurbær trives i solog halvskygge. Erfaringer fra Sverige har angitt ‘Hugin’ med H4, men den er trolig noe merhardfør. I prøveplantinger ser den ut til å være like hardfør som herkomst Moskva, trolig H6.
Send forespørsel om denne planten

Kontaktskjema