Betula pendula fk Stange E

Norsk navn: Hengebjørk fk Stange E

Plantegruppe

T

Trær

Bruksområde

Alletrær

Hage

Parktre

Tregruppe

Veianlegg

Egenskaper

Herdighet:

H7

Blomsterfarge:

Blomstringstid:

Mai

Lysforhold / Toleranse:

Halvskygge Sol

Høyde:

Mellom 15 og 25 meter

Bredde:

7 meter

Planteavstand:

Hekk: 0.2 meter

Gruppe: 2 meter

Verdifulle egenskaper

Utvalgt hengebjørk for lavlandet i Sør-Norge, staselig tre. Gul høstfarge.

Beskrivelse

Hengebjørk har elegant og lett vekst med opprette hovedgreiner og lange, tynne smågreiner som henger ned fra disse. Hengebjørk blir 15 - 25 m høyt. Bladene er vanligvis trekanta, dobbelt sagtanna og får gul høstfarge. De yngste skuddene på trær i ungtrestadiet har vorter. Både hanog hunraklene er lange. Hengebjørk utvikler skorpebark ved stammebasis. Etterhvert dannes det dype, langsgående sprekker med mørk bunn. Selv om bjørka kan bli 200 - 300 år, regner man i parksammenheng og bymiljø en levealder på ca. 100 år. Ved skjøtsel er det viktig å være klar over at bjørka er bløder. I praksis betyr det at inngrep med saks og sag er mest vellykket i siste halvdel av august/begynnelsen av september. Da dannes grovev over såret før vekstavslutning, slik at bjørka ikke blør påfølgende vår.

Bruk

Hengebjørk har et stort bruksområde. Det er velegnet både som park- og tuntre og til allé på steder med god plass. Hengebjørk plantes i først rekke med gjennomgående stamme og sidegreiner langt nedover stammen, men også som oppstammet tre. Hengebjørk er også aktuell både som masseplante i anlegg og som et flerstammet tre.

Vokseplass

Hengebjørk trives best på en lun og solrik vokseplass, H7. Best produksjon oppnås på moldrik, dyp jord med frisk fuktighet, men den vokser godt også på tørr mark, moer og morenerygger. Hengebjørk trives ikke på jord med dårlig oksygentilgang og jord som drenerer dårlig. Hengebjørk er mer lyskrevende enn dunbjørk og får bedre utvikling på tørre og varme vokseplasser enn dunbjørk. Hengebjørk tåler vind og bymiljø. Den kan gjerne brukes i veianlegg, og den har vist seg å være relativt sterk mot salt i jord, men svak mot saltsprut. Bjørk liker ikke påfylling av masse rundt stammen. Bjørk bør plantes om våren, og som tre alltid med gjennomrota klump.

Her finner du info dersom du har spørsmål eller ønsker å kjøpe denne planten:

For bedrifter, kontakt en av produsentene her:

Kjøp bedriftskunde

For privatpersoner, kontakt ditt nærmeste hagesenter. De fleste hagesentre er kunder hos våre produsenter og vil være behjelpelig med både informasjon og kjøp av E-planter.

Kjøp privatkunde