Buxus sempervirens BERGMANNEN® E (‘Eplber’)

Norsk navn: Buksbom BERGMANNEN®E

Plantegruppe

B

Busker

Bruksområde

Frihekk

Hage

Klippethekk

Solitærbusk

Egenskaper

Herdighet:

H4

Blomsterfarge:

Blomstringstid:

Mai

Lysforhold / Toleranse:

Halvskygge Skygge Sol

Høyde:

Mellom 1 og 1.5 meter

Planteavstand:

Hekk: 1.6 meter

Gruppe: 0.8 meter

Verdifulle egenskaper

Herdig, sykdomsfri buksbom. Flott til hekk og lignoseinnslag i staudebed.

Beskrivelse

Buksbom varierer i størrelse, men er oftest en busk. BERGMANNEN er en ny kultivar og høyden regnes å bli mellom 1-1,5 meter. Arten kan bli fra 0,5-4 meter høy. Den er vintergrønn og den tåler beskjæring meget godt og kan holdes i den størrelse og form man ønsker.

Bruk

Buksbom nyttes til frie eller klipte hekker, eller som frittstående busker. Arten har lange tradisjoner og var vanlig til lave, klipte innramminger i renessanse- og barokkhagene. Slike hekker ble gjerne fornyet totalt etter 5-7 år, og man måtte hele tiden sørge for å ha reserveplanter som kunne plantes inn når det ble huller i hekkene. Klipte buksbomhekker er fortsatt svært vanlig på eldre kirkegårder, særlig i Sør-Sverige og Danmark. Arten er også ofte blitt formklipt i ulike figurer, det engelskmennene kaller «topiary». Storbladete kultivarer som B. sempervirens ’Rotundifolia’ har vært nyttet til klippegrønt og til kransebinding. I det hele tatt tåler plantene klipping og beskjæring svært godt.

Vokseplass

I sitt naturlige utbredelsesområde vokser buksbom ofte som underskogsart. Det betyr at den kan trives på steder med lite lys. Buksbom finnes ofte på kalkrik berggrunn i naturen, men arten er ytterst tolerant og trives godt med pH-verdier i området 5,5-7,5. Vi kan plante den på mange jordtyper under forutsetning av at jorda på plantestedet ikke er komprimert, men derimot godt drenert. På svært tørre voksesteder blir årstilveksten liten. Buksbom er også skyggetolerant, men trives like godt når den står soleksponert. Da kan den imidlertid være noe utsatt for sviskader i løpet av vinter og vår. Buksbom er regnet som lite salttolerant.

Her finner du info dersom du har spørsmål eller ønsker å kjøpe denne planten:

For bedrifter, kontakt en av produsentene her:

Kjøp bedriftskunde

For privatpersoner, kontakt ditt nærmeste hagesenter. De fleste hagesentre er kunder hos våre produsenter og vil være behjelpelig med både informasjon og kjøp av E-planter.

Kjøp privatkunde