Carpinus betulus FORUM® E (fk Tøyen)

Norsk navn: Agnbøk FORUM® E (fk Tøyen)

Plantegruppe

B

Busker

T

Trær

Bruksområde

Alletrær

Buskfelt

Hage

Klippethekk

Parktre

Tregruppe

Veianlegg

Egenskaper

Herdighet:

H4H5

Blomsterfarge:

Blomstringstid:

Mai

Lysforhold / Toleranse:

Halvskygge Skygge Sol

Høyde:

Mellom 15 og 20 meter

Verdifulle egenskaper

Agnbøk FORUM® E har særlig stor prydverdi under blomstringen om våren, når de karakteristiske fruktsamlingene modner utover sommeren og om høsten når bladene får den attraktive, gule fargen. Trærne egner seg svært godt som frittstående i parker og langs gater, men Agnbøk er også mye brukt til klipt hekk.

Beskrivelse

Agnbøkslekta (Carpinus) tilhører hasselfamilien (Corylaceae) og omfatter om lag 35 arter av løvfellende, sambo trær og busker fra den tempererte sonen i Europa, Øst-Asia og Nord- og Mellom-Amerika. Agnbøk blir middels store trær, som regel 15-20 meter høye, av og til opp mot 25 meter. Krona er bredt kjegleformet, men den blir ofte uregelmessig hos eldre trær. Agnbøk har vindpollinerte blomster. Både hann- og hunnrakler overvintrer i knoppene og blomstrer samtidig med løvsprett om våren. Middeldato for begynnende blomstring i Ås er 18. mai, men den kan ta til allerede første uke av mai.

Bruk

Agnbøk har vært nyttet som hageplante i flere hundre år. Arten egner seg godt som frittstående trær i parker og langs gater, særlig når trærne blir plassert slik at krona får utvikle seg fritt. Agnbøk nyttes også til léplanting, men her i landet er den særlig brukt til klipte hekker. I tidligere tider ble arten særlig nyttet til høye hekker, lysthus og som innramming, bl.a. til tunneller og labyrinter. Småbladlind (Tilia cordata) tok etter hvert over på disse rollene fordi den er mer rasktvoksende, tåler omfattende beskjæring og, ikke minst, er noe mer vinterherdig.

Vokseplass

Agnbøk tåler nokså mye skygge og er nøysom med hensyn til jordbunnsforhold. Arten er kalktolerant og trives bedre på tung leirjord enn annen bøk.

Her finner du info dersom du har spørsmål eller ønsker å kjøpe denne planten:

For bedrifter, kontakt en av produsentene her:

Kjøp bedriftskunde

For privatpersoner, kontakt ditt nærmeste hagesenter. De fleste hagesentre er kunder hos våre produsenter og vil være behjelpelig med både informasjon og kjøp av E-planter.

Kjøp privatkunde