Crataegus intricata fk Fåberg E

Norsk navn: Amerikahagtorn frøkilde fk Fåberg E

Plantegruppe

B

Busker

T

Trær

Bruksområde

Alletrær

Frihekk

Hage

Klippethekk

Parktre

Skjermbeplanting

Veianlegg

Egenskaper

Herdighet:

H7

Blomsterfarge:

Blomstringstid:

JuniMai

Lysforhold / Toleranse:

Halvskygge Sol

Høyde:

Mellom 3 og 5 meter

Planteavstand:

Hekk: 0.4 meter

Gruppe: 5 meter

Verdifulle egenskaper

Allsidig plante enten som hekk, skjerm eller et middels stort tre. Flott gulrød høstfarge og hardfør.

Beskrivelse

Fåberg har opprett vekst med stive greiner og blir 3-5 m høy. Den har hvite blomster i mai-juni og får brunrøde frukter i august – oktober. Bladene får fin gulrød farge om høsten. Den har lange, krumme opptil 4 cm lange torner og tett vekst, slik at den kan bli nesten ugjennomtrengelig.

Bruk

Den er fin som et frittvoksende lé der det er god plass, og en planteavstand på ca. 1,2 m gir god sammenvoksing. Amerikahagtorn egner seg også svært godt til klippet hekk med ca. 3 planter pr løpemeter. Som klippet hekk blir den tett, men får lite blomstring og fruktsetting. I tillegg kan amerikahagtorn stammes opp og brukes som et lite tre.

Vokseplass

Fåberg er nøysom og kan plantes i nærsagt allslags jord, men trives best i jord som er varm. Den krever drenerte forhold. Den utvikler seg godt både i sol og skygge, men krever mye sol for å utvikle gode høstfarger. Den er spesielt sterk mot snøbrekk. Amerikahagtorn frøkilde Fåberg har vist god utvikling i veianlegg, og ser ut til å tåle veiforurensing. H7.

Send forespørsel om denne planten

Kontaktskjema