Empetrum nigrum ssp. hermaphroditum DUETT® E (‘Epldue’)

Norsk navn: Fjellkrekling DUETT® E

Plantegruppe

b

Bær

B

Busker

Bruksområde

Bunndekke

Buskfelt

Hage

Egenskaper

Herdighet:

H8

Blomsterfarge:

Blomstringstid:

AprilMai

Lysforhold / Toleranse:

Halvskygge Sol

Høyde:

Mellom 0.1 og 0.2 meter

Bredde:

1 meter

Verdifulle egenskaper

Teppedannende markdekker som kan vokse på skrinne steder. Den setter mange korte, krypende skudd og årvisst rikelig med blanke, svarte bær. Norsk naturplante.

Beskrivelse

Arten E. nigrum hører til lyngfamilien, og er en dvergbusk som blir opptil 30 cm høy, men ofte en god del lavere. Den har krypende skudd med stor forgreining. Arten deles her i landet i de to underartene E. nigrum ssp. nigrum – vanlig krekling og E. nigrum ssp. hermaphroditum – fjellkrekling. Sistnevnte har dobbelt sett med kromosomer og tokjønnete blomster. Kultivaren blir 10-15 cm høy og opptil én meter bred.

Bruk

Kultivaren brukes først og fremst som markdekker på skrinne, værutsatte steder, gjerne med jord dominert av sand og grus eller på næringsfattig myrjord. Plantene greier seg dårlig på komprimert eller svært leirholdig jord.

Vokseplass

I naturen finner vi fjellkrekling i lyngskog, på hei, på tuer i myr, på åsrygger og på rabber i fjellet, særlig der berggrunnen er næringsfattig. Underarten forekommer ofte på svært tørre steder og kan vokse både soleksponert og i halvskygge. Med svært god tilpasning til uttørking tåler den også barfrost og trives på steder utsatt for vind.Underarten er tilpasset ekstreme voksesteder i fjellet og klarer seg uten problemer i sone 8.

Her finner du info dersom du har spørsmål eller ønsker å kjøpe denne planten:

For bedrifter, kontakt en av produsentene her:

Kjøp bedriftskunde

For privatpersoner, kontakt ditt nærmeste hagesenter. De fleste hagesentre er kunder hos våre produsenter og vil være behjelpelig med både informasjon og kjøp av E-planter.

Kjøp privatkunde