Euonymus latifolius SALUTT® E (‘Eplsal’)

Norsk navn: Alpebeinved SALUTT® E

Plantegruppe

T

Trær

Bruksområde

Buskfelt

Hage

Skjermbeplanting

Skråning

Veianlegg

Egenskaper

Herdighet:

H6

Blomsterfarge:

Blomstringstid:

Juni

Lysforhold / Toleranse:

Halvskygge Sol

Høyde:

Mellom 4 og 5 meter

Verdifulle egenskaper

Alpebeinved SALUTT® E får særlig stor prydverdi om høsten, både på grunn av bladverkets nydelige høstfarger og de fargerike fruktene. Plantene kan enkelt stammes opp til små trær.Alle arter av Euonymus setter kapselfrukter som har god fargekontrast mellom de rødlige kapslene og frøene som er dekket av en oransje arillus.

Beskrivelse

Beinvedslekta (Euonymus) tilhører frøbuskfamilien (Celastraceae) og omfatter mer enn 170 arter av løvfellende eller alltidgrønne, opprette, nedliggende eller slyngende busker og trær. Den er representert i alle verdensdeler. Arten E. latifolius regnes av enkelte botanikere som en underart av E. europaeus. Den er en løvfellende, opptil 3-4 meter høy busk eller et opptil 5 meter høyt tre med lange, strake greiner.

Bruk

Alpebeinved egner seg i buskrabatter sammen med andre løvfellende planter. I vekstsesongen er plantene nokså anonyme, men om høsten får plantene stor prydverdi. Dersom plantene blir stammet opp fra de er unge, kan de bli attraktive, små trær.

Vokseplass

Beinved trives i et bredt spekter av jordtyper, og plantene er tolerante overfor tørke og skygge. Men i skygge kan plantene få liten fruktsetting og dårligere høstfarger.

Her finner du info dersom du ønsker å kjøpe denne planten:

Kjøp privatkundeKjøp bedriftskunde

Send forespørsel om denne planten

Kontaktskjema