Fagus sylvatica fk Vestfold E

Norsk navn: Bøk fk Vestfold E

Plantegruppe

B

Busker

T

Trær

Bruksområde

Hage

Klippethekk

Parktre

Tregruppe

Egenskaper

Herdighet:

H4

Blomsterfarge:

Blomstringstid:

JuniMai

Lysforhold / Toleranse:

Halvskygge Skygge Sol

Høyde:

Mellom 20 og 25 meter

Planteavstand:

Hekk: 0.5 meter

Gruppe: 5 meter

Verdifulle egenskaper

Norsk frøkilde av bøk. Høstfargen er karakteristisk gyllen gul til rødbrun.

Beskrivelse

Bøk blir opptil 30-40 meter høye trær med bred krone dersom de står fritt. I skogsbestand får trærne lang, rett stamme og slank krone. Her i landet vil trehøyden kunne variere fra 5 til 25 meter, avhengig av voksested. Barken er glatt og grå, og veden er hard. Trærne setter få, lange skudd, og mange kortere skudd. Årsskuddene er tynne og brune. De er filthåret først i sesongen. Vinterknoppene er smale og spisse, tett besatt med silkehår og med mange knoppskjell i fire lengderekker. Hvert skudd ender i en ekte endeknopp. Bladene er først lysgrønne, siden mørkgrønne, og høstfargen er karakteristisk gyllen til rødbrun. Blomstringen kommer om lag ti dager etter løvsprett. Middeldato for begynnende blomstring er 25. mai, men den kan begynne allerede først uke i mai eller så seint som en uke ut i juni.

Bruk

Bøk er et svært viktig tømmertre i Danmark og mange andre land. Bøketrær med stor krone hører først og fremst hjemme i parklandskap, men bøk kan også egne seg som tuntre. Arten har i lang tid vært nyttet som landskapstre i parker. Her i landet var dette særlig tilfellet i områder der plantene kunne hentes inn fra naturen. På 1700-tallet ble bøk tatt i bruk til hekker og andre klipte former. Men arten tåler bare begrenset og regelmessig skjæring, og til dette formålet fikk bøk ganske snart en stor konkurrent i småbladlind. Med landskapsstilen fikk bøk og dens avarter igjen en viktig plass i landskapshagene.

Vokseplass

De fleste arter av bøk krever høy sommertemperatur for å utvikle seg tilfredsstillende. Bare F. sylvatica tåler både kontinentale og maritime forhold med kjølige somre. Dette skyldes trolig at arten utviklet seg under svært skiftende klimaforhold i perioden med istider i Europa. Under innvandringen i nordområdene måtte arten konkurrere med eik. Bøk kan fortrenge eik ved å skygge den ut, dersom betingelsene ellers er gunstige. Tette bøkebestand slipper svært lite lys igjennom til undervegetasjonen. Arten er svært skyggetolerant, og unge planter bør få utvikle seg de første årene under skjerm. De får lett frostskade dersom de står eksponert. Etter ungplantestadiet trives imidlertid også bøk best under gode lysforhold. I naturen finner vi vanligvis bøk i tørr eller friskt fuktig løv- eller granskog med dyp, NÆRINGSRIK jord. Arten tåler både høye og lave pH-verdier, men den er lite salttolerant, og tåler dårlig eksponering for saltholdig sjøluft og veisalt. Ellers skal arten være nokså tolerant i byluft. Bøk er særlig følsom for høy grunnvannstand og dårlig DRENERT. Komprimering og oppfylling av jord rundt stammen kan redusere vitaliteten eller i løpet av få år drepe trærne. Bøk skal ikke stå for tørt.

Her finner du info dersom du ønsker å kjøpe denne planten:

Kjøp privatkundeKjøp bedriftskunde
Send forespørsel om denne planten

Kontaktskjema