Fagus sylvatica UMBRA® E (fk Bokemoa)

Norsk navn: Bøk UMBRA® E (fk Bokemoa)

Plantegruppe

B

Busker

T

Trær

Bruksområde

Alletrær

Buskfelt

Hage

Klippethekk

Parktre

Skråning

Tregruppe

Veianlegg

Egenskaper

Herdighet:

H5

Blomsterfarge:

Blomstringstid:

JuniMai

Lysforhold / Toleranse:

Halvskygge Skygge Sol

Høyde:

Mellom 20 og 25 meter

Verdifulle egenskaper

Bøk UMBRA® E er norsk utvalg med opphav i det viktige edelløvtreslaget fra den velkjente bøkeskogen ved Stokke. Bøketrærne kan bli opptil 300-400 år gamle, og her i landet blir de 5-25 meter høye.

Beskrivelse

Bøkeslekta (Fagus) tilhører bøkefamilien (Fagaceae) og omfatter 10 arter av sambo, løvfellende trær i den nordlige tempererte sonen. Trærne kan bli svært store og har rund, vid krone og glatt, grå stamme- og greinbark. I skogsbestand får trærne lang, rett stamme og slank krone.

Bruk

Bøketrær, med sine store trekroner, er en pryd i parklandskap. Men bøk kan også egne seg godt som tuntre. Arten har i lang tid vært nyttet som parktre og fikk en viktig plass i landskapshagene. Her i landet var dette særlig tilfelle i områder der plantene kunne hentes inn fra naturen.
Fra 1700-tallet er bøk blitt nyttet til hekker og andre klipte former. Arten tåler imidlertid bare begrenset og regelmessig beskjæring, og ingen kraftig fornyingsbeskjæring. Derfor ble etterhvert småbladlind foretrukket framfor bøk.

Vokseplass

Vanligvis finnes bøk i friskt fuktig løv- eller granskog med dyp, næringsrik jord. Arten tåler både høye og lave pH-verdier i jorda, men den er lite salttolerant, og tåler dårlig eksponering for saltholdig sjøluft og veisalt. Ellers skal arten være nokså tolerant i byluft. Bøk er særlig følsom for høy grunnvannstand og dårlig drenering. Komprimering og oppfylling av jord rundt stammen og over rotsystemet kan redusere vitaliteten eller i verste fall ta livet av trærne.

Her finner du info dersom du har spørsmål eller ønsker å kjøpe denne planten:

For bedrifter, kontakt en av produsentene her:

Kjøp bedriftskunde

For privatpersoner, kontakt ditt nærmeste hagesenter. De fleste hagesentre er kunder hos våre produsenter og vil være behjelpelig med både informasjon og kjøp av E-planter.

Kjøp privatkunde