Juniperus communis MARVILL® E (‘Eplmvi’)

Norsk navn: Norsk einer MARVILL®

Plantegruppe

N

Bartrær

B

Busker

Bruksområde

Bunndekke

Buskfelt

Hage

Veianlegg

Egenskaper

Herdighet:

H6H7

Blomsterfarge:

Blomstringstid:

Mai

Lysforhold / Toleranse:

Sol

Høyde:

Mellom 0.2 og 0.3 meter

Planteavstand:

Gruppe: 0.6 meter

Verdifulle egenskaper

En av de laveste bunndekkerene fra norsk natur med frisk grønnfarge. Herdig og relativt salttolerant. Anbefales til anlegg

Beskrivelse

MARVILL® har krypende og utbredt vekst og blir 15 – 30 cm høy. Nålene har en frisk grønnfarge.

Bruk

MARVILL® er hentet fra norsk natur, og den passer derfor spesielt godt på steder hvor vi ønsker at plantingen skal gli inn i naturen rundt. Den er en spesielt lav bunndekker. Plantene er fine å bruke til markdekke i skråning eller bed, og vil dekke godt ved en planteavstand på 0,6-0,7m. Et vellykket plantedekke er avhengig av at det er fritt for rotugras ved etablering og luking i etableringsperioden. Aktuelle bruksområder er veganlegg (trafikkøyer, skråninger og lignende), bedriftsutbygginger, ved bolig- og hytteområder der en ønsker planter som kan «gli» best mulig inn i eksisterende naturomgivelser.

Vokseplass

Vanlig einer krever drenerte forhold, og tåler en del tørke. Den utvikler seg godt i ganske tørr og varm jord og gjerne litt moldholdig. Det kan være en fordel å blande inn litt kompost eller veksttorv ved planting på tørr sandjord. Den liker seg best med mye sol. Disse utvalgte norske sortene er spesielt verdifulle fordi de er sterke mot greinsopp. MARVILL® har opphav langs kysten og har spesielt stor toleranse for salt og klimapåvirkninger, H6-7.

Her finner du info dersom du har spørsmål eller ønsker å kjøpe denne planten:

For bedrifter, kontakt en av produsentene her:

Kjøp bedriftskunde

For privatpersoner, kontakt ditt nærmeste hagesenter. De fleste hagesentre er kunder hos våre produsenter og vil være behjelpelig med både informasjon og kjøp av E-planter.

Kjøp privatkunde