Juniperus communis ‘Tyrihans’ E

Norsk navn: Norsk einer 'Tyrihans' E

Plantegruppe

N

Bartrær

B

Busker

Bruksområde

Bunndekke

Buskfelt

Skråning

Veianlegg

Egenskaper

Herdighet:

H6H7

Blomsterfarge:

Blomstringstid:

Mai

Lysforhold / Toleranse:

Sol

Høyde:

Mellom 0.3 og 0.4 meter

Planteavstand:

Hekk: 0.8 meter

Gruppe: 0.8 meter

Verdifulle egenskaper

Frisk norsk einer til livlig markdekke. God dekkevne, elegant vekst, egnet i naturlike plantinger. Mye brukt i veianlegg.

Beskrivelse

Vekstformen er lav og vidt utbredt. Sorten utmerker seg ved tett dekkende vekst og elegant hengende skuddtopper. Plantedekket blir 30 - 40 cm høyt med enkelte skudd som stikker opp fra dette dekket. Nålefargen er lys grønn, som den vi er vant til hos einer i skog og mark. Den har vist seg god over store deler av landet, trolig H6-7. Den er sunn og frisk, og det er ikke observert angrep av greinsopp på ‘Tyrihans’.

Bruk

‘Tyrihans’ er hentet fra norsk natur, og den passer derfor spesielt godt på steder hvor vi ønsker at plantingen skal gli inn i naturen rundt. Plantene er fine å bruke til markdekke i skråning eller bed, og vil dekke godt ved en planteavstand på ca. 1 m. Et vellykket plantedekke er avhengig av at det er fritt for rotugras ved etablering, og en intensiv ugraskamp i 3-4 år inntil dekket har lukket seg.

Vokseplass

Vanlig einer krever drenerte forhold, og tåler en del tørke. Den utvikler seg godt i ganske tørr og varm jord og gjerne litt moldholdig. Det kan være en fordel å blande inn litt kompost eller veksttorv ved planting på tørr sandjord. Den liker seg best med mye sol. ‘Tyrihans’ vil ha mye lys for å utvikle tette og lubne planter.

Her finner du info dersom du ønsker å kjøpe denne planten:

Kjøp privatkundeKjøp bedriftskunde

Send forespørsel om denne planten

Kontaktskjema