Lonicera caerulea var. edulis DRAUGEN® E (‘Epldrau’)

Norsk navn: Dunleddved DRAUGEN® E

Plantegruppe

B

Busker

Bruksområde

Bunndekke

Buskfelt

Frihekk

Hage

Klippethekk

Skråning

Solitærbusk

Veianlegg

Egenskaper

Herdighet:

H8

Blomsterfarge:

Blomstringstid:

Mai

Lysforhold / Toleranse:

Halvskygge Sol

Høyde:

Mellom 1.8 og 2 meter

Bredde:

Mellom 2 og 2.5 meter

Verdifulle egenskaper

Lav tett markdekker som har en velvet vokseform. Verdifull anleggsplante. Bladene får en fin gul høstfarge.

Beskrivelse

Arten er en opprett, mangegreinet, opptil 2 meter høy, løvfellende busk. Barken på toårige og eldre greiner flakner av. Modne årsskudd har vanligvis ekte endeknopp, brunrød bark og tett marg. De rødbrune vinterknoppene er smale, spisse og står nærmest vannrett ut fra kvisten. Hovedknoppene bryter tidlig. Middeldato for knoppsprett i Ås er 28. april, men den kan forekomme allerede tre uker tidligere eller om lag to uker seinere. Årsskuddene er rødlige og svakt håret. Bladene sitter motstilt, av og til tre i krans på kraftige skudd. De er enkle og helrandet, blågrønne og dunhåret. Øreblader mangler. Bladene får fin, gul høstfarge. Blomstringen kommer vanligvis i mai. Blomstene er lysgule, sidestilte, hver blomst har fem begerblader. De to fruktknutene er omkranset av forblader og blir hver til et ovalt, mørkblått og dogget bær som kan modne allerede fra midten av juni. Alle artene blir regnet som svakt giftige, og særlig er bærene fristende for barn. Men varieteten skal, slik det botaniske navnet tilsier, ha spiselige bær.

Bruk

Dunleddved har tett vekst og kan egne seg som markdekker. Som en lav frihekk eller i buskplantinger. Arten tåler en del skygge. Verdien ligger i vekstformen og det tidlige bladverket om våren. Blomstringen er av liten betydning, ettersom blomstene er små og bleke. De blå fruktene kan ha en viss prydverdi, men erfaringer så langt tyder på at varieteten setter få frukter.

Vokseplass

Arten finnes i naturen på moldrik jord, gjerne i løvskog eller kratt. Den er imidlertid tolerant med hensyn til jordbunnsforhold, vokser bra på næringsfattig sandjord og er robust i vind.

Her finner du info dersom du har spørsmål eller ønsker å kjøpe denne planten:

For bedrifter, kontakt en av produsentene her:

Kjøp bedriftskunde

For privatpersoner, kontakt ditt nærmeste hagesenter. De fleste hagesentre er kunder hos våre produsenter og vil være behjelpelig med både informasjon og kjøp av E-planter.

Kjøp privatkunde