Microbiota decussata ‘Sibirteppe’ E

Norsk navn: Småbiota 'Sibirteppe' E

Plantegruppe

N

Bartrær

B

Busker

Bruksområde

Bunndekke

Buskfelt

Hage

Skråning

Veianlegg

Egenskaper

Herdighet:

H7

Blomsterfarge:

Blomstringstid:

Mai

Lysforhold / Toleranse:

Halvskygge Sol

Høyde:

Mellom 0.2 og 0.3 meter

Planteavstand:

Gruppe: 0.8 meter

Verdifulle egenskaper

Frisk bunndekker som har krypende vekst. Svært verdifull i anlegg og kantplantinger. Kultivaren er norskt utvalg.

Beskrivelse

Småbiota ’Sibirteppe’ E har krypende vekst og blir 20-30 cm høy. Planten utvikler seg til ett flatt, nesten sirkelrundt teppe. Hos Sanda planteskole, Nøtterøy vokste den seg ca. 1m bred i løpet av 5 år, nå etter 20 år er den 4m bred! Planten har frisk grønn farge i vekstsesongen. Vinterfargen er naturlig bronsebrun. Microbiota decussata står i nært slektskap med einer. Det har også blitt antatt at den kan være en varietet av Thuja orientalis. Imidlertid skiller fruktene seg så mye fra disse slektene at de har blitt oppført i egen slekt. Microbiota decussata er den eneste arten i denne slekten.

Bruk

Småbiota ’Sibirteppe’ E er spesielt godt egnet som bunndekke i skråninger og som gruppeplantinger. Anbefalt planteavstand i grøntanlegg er 80 cm.Det er flere ulike typer av Microbiota decussata i vanlig handel. Sorten ’Sibirteppe’ E er valgt ut fordi den holder seg lav og er frisk, og siden den formeres med opphav fra samme morplante kan du være trygg på at sortens egenskaper, også ved supplering.

Vokseplass

Microbiota krever lett og godt drenert jord. Den må ikke stå fuktig og på tung jord, da blir plantingen mislykket. Planten trives i sol og halvskygge. Den naturlige utbredelsen i Sørøst-Sibir tyder på at arten er meget herdig. Sanda har siden 1977 prøvd den på Lifjell i Telemark (700 m.o.h.) og også på Oppdal i Sør-Trøndelag (550 m.o.h.) På begge steder har plantene klart seg godt, selv om tilveksten ikke har vært så stor. H7.

Her finner du info dersom du ønsker å kjøpe denne planten:

Kjøp privatkundeKjøp bedriftskunde

Send forespørsel om denne planten

Kontaktskjema