Picea omorika ‘Dømmesmoen’ E

Norsk navn: Serbergran 'Dømmesmoen' E

Plantegruppe

N

Bartrær

T

Trær

Bruksområde

Frihekk

Hage

Klippethekk

Parktre

Tregruppe

Veianlegg

Egenskaper

Herdighet:

H6

Blomsterfarge:

Blomstringstid:

Mai

Lysforhold / Toleranse:

Halvskygge Sol

Høyde:

Mellom 15 og 20 meter

Planteavstand:

Hekk: 0.5 meter

Gruppe: 2 meter

Verdifulle egenskaper

Serbergran med særlig slank krone og kraftig fargekontrast.

Beskrivelse

Trærne blir i naturen opptil 35 meter høye, men hos oss regner vi 15-20 meter som vanlig høyde. Stammen danner normalt en rett, gjennomgående søyle, og krona er nærmest søyleformet. Øverst på hvert årsskudd blir det dannet en endeknopp og en krans av dominerende sideknopper.Greinene peker ofte nedover innerst ved stammen og bøyer deretter ut. Smågreinene er også noe hengende. Stammebarken er rødlig brun. Den sprekker opp i skorper som flakner av. Både stamme, greiner og kvist inneholder harpiks (kvae). Kvisten har markerte furer. Den er lysbrun til rødbrun, med mørkbrune til svarte hår. Vinterknoppene er kuleformet til spisst eggformet, mørkbrune og uten harpiks. Nålene sitter spredt.Hvert nålblad er 10-20 mm lang, sammentrykt, mørkgrønt, avrundet til butt i toppen, med to hvite, brede spalteåpningsbånd på undersiden. Nålene sitter spredte rundt skuddet, men på sidegreiner dekker de ikke kvistens underside. Konglene finner vi gjerne bare i den øverste delen av krona, men hos serbergran forekommer de ofte hos unge trær. De sitter enkeltvis og er først opprette, men blir etter hvert hengende.Konglene modner i løpet av noen måneder fram mot høsten, og under modningen er de purpurfiolette.Konglene kan henge på treet i flere år før de faller av.

Bruk

Kultivaren egner seg i ensartete eller blandete bartregrupper, eller som frittstående trær i hager og parker. Fungerer godt som granhekk.

Vokseplass

Arten vokser på tørr, kalkrik berggrunn i hjemlandet, men ser ut til å være tolerant overfor både fuktigere og surere jordsmonn. Den skal tåle byluft bedre enn andre granarter. Alle granarter er også nokså lyskrevende. Krever DRENERTE forhold.

Her finner du info dersom du ønsker å kjøpe denne planten:

Kjøp privatkundeKjøp bedriftskunde
Send forespørsel om denne planten

Kontaktskjema