Pinus mugo ssp. pumilio fk Sauherad E

Norsk navn: Krypbuskfuru familieutvalg Sauherhad E

Plantegruppe

N

Bartrær

B

Busker

Bruksområde

Bunndekke

Buskfelt

Hage

Skråning

Egenskaper

Herdighet:

H8

Blomsterfarge:

Blomstringstid:

Mai

Lysforhold / Toleranse:

Sol

Høyde:

Mellom 0.5 og 2 meter

Planteavstand:

Hekk: 0.5 meter

Gruppe: 0.8 meter

Verdifulle egenskaper

Den minste av buskfuruene, utvalgt for spesielt tett vekst. Alle krypbuskfuruer krever pinséring for å bli tette, men er da flotte markdekkere.

Beskrivelse

Buskfuru blir da ført til underslekta Pinus, som blant annet er kjennetegnet ved hardt trevirke og kortskudd som vanligvis bare har to nåleblader. Arten P. mugo blir en opptil 6 meter høy busk med opprette greiner, men like vanlig er lave former med liggende greiner. En typisk P. m. ssp. pumílio skal ha tett vekst og bare bli om lag 1 meter høy, men opptil 3 meter bred. Stammebarken er gråbrun. Kongleanleggene sitter enkeltvis eller 2-3 i krans øverst på langskuddet. Konglene er uten tydelig skaft.Kongleskjellene sitter skruestilt. Om høsten det første året er konglene blåfiolette, men ved fullmodning etter 18-24 måneder er de gulbrune til mørkbrune.

Bruk

Buskfuru har vært en av de vanligst omsatte landskapsplantene her i landet. Den ble særlig populær til masseplanting i skråninger. Fra den siste halvdelen av 1900-tallet fikk den kan hende en for stor plass i hager og grøntanlegg. Det kan skyldes at de er særlig nøysomme og vinterherdige. Krypbuskfuru kan nyttes som markdekker dersom en sørger for årlig pinséring. Den kan nyttes til masseplanting, men også i mindre barplantegrupper eller solitært.

Vokseplass

Buskfuru trives godt på tørre, karrige steder. Der blir veksten noe redusert, og dermed holder plantene seg mer kompakte. Den krever god DRENERING. Arten har et svært grunt rotsystem og trives godt på berggrunn. Den er vindsterk og tåler saltholdig havvind bedre enn de fleste andre planteslag. Alle furuarter er lyselskende, og vi bør plante dem fullt soleksponert. Jorda bør være nøytral eller ha lav pH-verdi.

Her finner du info dersom du har spørsmål eller ønsker å kjøpe denne planten:

For bedrifter, kontakt en av produsentene her:

Kjøp bedriftskunde

For privatpersoner, kontakt ditt nærmeste hagesenter. De fleste hagesentre er kunder hos våre produsenter og vil være behjelpelig med både informasjon og kjøp av E-planter.

Kjøp privatkunde