Prunus avium KLOSTER® E (‘Eplkls’)

Norsk navn: Søtkirsebær KLOSTER® E

Plantegruppe

T

Trær

Bruksområde

Alletrær

Parktre

Tregruppe

Veianlegg

Egenskaper

Herdighet:

H4H5

Blomsterfarge:

Blomstringstid:

JuniMai

Lysforhold / Toleranse:

Halvskygge Sol

Høyde:

Mellom 12 og 20 meter

Verdifulle egenskaper

Søtkirsebærenes vakre blomstring på samme tid som løvsprett fra midten av mai, er praktfull. Men trærne setter også frukter, med nydelige høstfargene i rødt og gult. I kystklima er dette særlig etterspurt, der mange andre treslag ikke har årviss høstfarge.

Beskrivelse

Kirsebærslekta (Prunus) er svært stor og sammensatt. Den omfatter 430 arter og blir delt inn i minst seks underslekter. Én av disse er Cerasus (kirsebærgruppa). Arten blir et 12-20 meter høyt tre og kan i sjeldne tilfeller blir 25 meter høye. I ungdommen er de rasktvoksende, med årstilvekst opptil 50 cm.

Bruk

Blomstrende greiner kan skjæres inn til dekorasjonsformål. Arten nyttes for øvrig også som grunnstamme til mange andre prydkirsebær, og i fruktdyrkingen både til søtkirsebær og surkirsebær. Søtkirsebærtrær har stor prydverdi, både i naturen og i hagen.

Vokseplass

I naturen finner vi søtkirsebær som innslag i edelløvskog og i skogkanter og kratt, men aldri i ren bestand. Arten trives best på godt drenert, næringsrik, gjerne kalkholdig jord og mistrives i kald og våt jord. Den forekommer ofte i solrike til halvskyggede helninger og er trolig en av de artene som er mest avhengig av god oksygentilgang i jorda. Arten bør derfor ikke plantes i stiv leirjord eller der bakken er komprimert.

Her finner du info dersom du har spørsmål eller ønsker å kjøpe denne planten:

For bedrifter, kontakt en av produsentene her:

Kjøp bedriftskunde

For privatpersoner, kontakt ditt nærmeste hagesenter. De fleste hagesentre er kunder hos våre produsenter og vil være behjelpelig med både informasjon og kjøp av E-planter.

Kjøp privatkunde