Salix euxina TRYGVE® E (‘Bullata’)

Norsk navn: Skjørpil TRYGVE® E ('Bullata')

Plantegruppe

T

Trær

Bruksområde

Alletrær

Hage

Parktre

Skjermbeplanting

Tregruppe

Veianlegg

Egenskaper

Herdighet:

H6H7

Blomsterfarge:

Blomstringstid:

April

Lysforhold / Toleranse:

Halvskygge Sol

Høyde:

Mellom 10 og 8 meter

Verdifulle egenskaper

Norskprodusert, herdig tre med spektakulær kroneform som gir gir en spesiell arkitektonisk effekt. Tillatt å omsette og plante. Kultivaren er unntatt fra forbud**. Plantemateriale med garantert opprinnelse.

Beskrivelse

Kultivaren Salix euxina TRYGVE® E (‘Bullata’) er tillatt å omsette og plante, og er altså unntatt fra forbud mot innførsel, omsetning og planting. TRYGVE® E utgjør med andre ord ingen fare for naturmangfoldet og kan benyttes fritt.

Kultivaren er spesielt tett forgrenet og stammes derfor opp de første årene, for at trærne skal få den karakteristiske kuleformede krona. Trærne kan bli 8-10 meter høye og vil, etterhvert som de blir eldre, bli noe smalere enn de er høye. Dersom plantene ikke stammes opp fra starten av, så vil de fungere som tette busker. Over tid vil de likevel stamme seg opp på egenhånd, men da til flerstammede trær.

Salix euxina TRYGVE® E (‘Bullata’) erstatter tidligere navn: Salix euxina ‘Bullata’ E

Bruk

Kultivaren kan brukes i hager og parker, og den står fint på rasteplasser og i andre veganlegg. Den kan også brukes som leskjerm. Når plantene står fritt, er de lett gjenkjennelige på den nærmest kuleformede kroneformen. Unge årsskudd har glinsende grønne blader.

** Salix euxina TRYGVE® E (‘Bullata’) er tillatt å omsette og plante. Se unntak i Veileder til Forskrift om fremmede organismer, Salix exina ‘Bullata’.

Kultivaren Salix euxina TRYGVE® E (‘Bullata’) skiller seg fra arten og sprer den seg praktisk talt ikke (dvs. lavt invasjonspotensial), for det andre formerer den seg knapt seksuelt og utgjør ingen risiko langs aksen ‘økologisk effekt’.
Alle E-planter kommer fra samme kontrollerte mormateriale og er garantert en Salix euxina TRYGVE® E (‘Bullata’).

(hageavfall på avveie kan generelt gi opphav til forvilling, og plantemateriale, uansett art, og skal leveres til kompostering)

Vokseplass

Salix euxina TRYGVE® E (‘Bullata’) kan vokse i alle jordtyper, men trives best i fuktig jord. Den blir også tettest med noe sol. Den blir også mest tettvokst når den står i sol. Art og kultivar er vinterherdig til sone 6 ved kysten og 7 i innlandet.

Her finner du info dersom du ønsker å kjøpe denne planten:

Kjøp privatkundeKjøp bedriftskunde
Send forespørsel om denne planten

Kontaktskjema