Sambucus nigra ‘Alv’ E

Norsk navn: Svarthyll 'Alv' E

Plantegruppe

B

Busker

T

Trær

Bruksområde

Frihekk

Hage

Skjermbeplanting

Solitærbusk

Tregruppe

Egenskaper

Herdighet:

H6

Blomsterfarge:

Blomstringstid:

Juni

Lysforhold / Toleranse:

Halvskygge Sol

Høyde:

Mellom 3 og 4 meter

Planteavstand:

Hekk: 1 meter

Gruppe: 3 meter

Verdifulle egenskaper

Spesielt herdig og verdifull som prydbusk og nyttevekst. Hylleblomstsaft anbefales. Norsk utvalg.

Beskrivelse

Som regel en flerstammet busk, valigvis 3‐4 m, men som kan bli opptil 5 m. Den kan også få form av et tre. De unge kraftige skuddene virker nesten urteaktige og har en tykk, hvit marg. Bladene er ulikefinnete med sagtakkede blader. De springer ut meget tidlig, lenge før blomstene. Blomstringen er ofte overveldende. Den finner sted i juni‐juli. Blomstene er gulhvite til hvite og sitter i store flate skjermer og har sterk duft. Fruktene «hyllebær» er svartfiolette med svartrød saft. I Sauherad modner fruktene i september/oktober. Fuglene er glad i bærene. Ellers brukes bærene til saft. Av blomstene lages det svarthyllte. Som medisin har busken blitt brukt til en rekke sykdommer. En ulempe er at hyll er utsatt for å få svarte bladlus i toppen av årsskuddene. Svarthyll kan lett skilles fra Rødhyll, som har rød marg og røde bær.

Bruk

«Alv» ble valgt ut , fordi den ble vurdert som spesielt herdig og verdifull som prydbusk. Den er anbefalt for et bruksområde i kyststrøk fra Sørøstlandet (H4) til Nordland (H5). Svarthyll kan brukes til skjerm og leplanting. Mange gamle hager har denne ved gjerdet, hushjørne eller uthusvegg. Både hylleblomst og bær kan som brukes til saft. i Sverige kalles den Fläder. NB. Må ikke forveksles med rødhyll.

Vokseplass

Svarthyll kan nok vokse i noe skygge, men sol og varme er nødvendig om fruktene skal bli modne i vårt klima. Den vokser gjerne på næringsrik, nitrogenholdig jord, men stort sett har den ikke store krav. Må ikke stå for tørt eller nøysomt. Den tåler byklima bra og den tåler en del kalk i jorden.

Her finner du info dersom du ønsker å kjøpe denne planten:

Kjøp privatkundeKjøp bedriftskunde

Send forespørsel om denne planten

Kontaktskjema