Sorbus aucuparia fk Sauherad E

Norsk navn: Rogn frøkilde fk Sauherad E

Plantegruppe

B

Busker

T

Trær

Bruksområde

Hage

Parktre

Skjermbeplanting

Tregruppe

Veianlegg

Egenskaper

Herdighet:

H8

Blomsterfarge:

Blomstringstid:

JuniMai

Lysforhold / Toleranse:

Halvskygge Sol

Høyde:

Mellom 15 og 5 meter

Planteavstand:

Hekk: 0.3 meter

Gruppe: 6 meter

Verdifulle egenskaper

Ensartet frøformert rogn. Brukes til masseplanting, men fåes også som gatetre. Bladene får høstfarger i guloransje til mørkrødt.

Beskrivelse

De fleste kjenner rogna meget godt. Frøkilde Sauherad har relativt spisse greinvinkler, men likevel sterke greinfester. Dette gir den en smal kroneform. Som rogn flest bærer den rikt annet hvert år, men den har vanligvis noe bæring også i kvileår. Bæra er dyp rød og klasene er middels store.

Bruk

I tillegg til at den har stor estetisk verdi, gjør disse egenskapene at den nå blir mye brukt som gatetrær. Rogna blir et middels stort tre som også gjør den verdifull i småhager både som solitær, i grupper og i trerekker. Vi finner den også ofte som tuntrær. En planteavstand på 4-8 m kan anbefales i trerekker.

Vokseplass

Rogna er meget fleksibel på jord, men liker seg dårlig på våtmark. Den er meget vindsterk og er blant de mest brukte i leplantinger her i landet. Det sier også at den har ei sterk pålerot som gjør at vi sjelden finner vindfall av rogn. Den får ikke ei vid og grunn rot, noe som gir oss anledning til å plante andre slag tett inn til rognetrær. Rogn fk Sauherad kan anbefales brukt fortrinnsvis syd for Dovre, H8, men det er også gode erfaringer i Nord Norge.

Her finner du info dersom du har spørsmål eller ønsker å kjøpe denne planten:

For bedrifter, kontakt en av produsentene her:

Kjøp bedriftskunde

For privatpersoner, kontakt ditt nærmeste hagesenter. De fleste hagesentre er kunder hos våre produsenter og vil være behjelpelig med både informasjon og kjøp av E-planter.

Kjøp privatkunde