Sorbus aucuparia SVEN® E (‘Eplsve’)

Norsk navn: Rogn SVEN® E

Plantegruppe

T

Trær

Bruksområde

Alletrær

Parktre

Skjermbeplanting

Skråning

Tregruppe

Veianlegg

Egenskaper

Herdighet:

H8

Blomsterfarge:

Blomstringstid:

Mai

Lysforhold / Toleranse:

Halvskygge Sol

Høyde:

Mellom 15 og 5 meter

Planteavstand:

Gruppe: 6 meter

Verdifulle egenskaper

Rogn med kraftig stamme og regelmessig fordelte greiner i krona. Utvalgt for bruk til allé og gatetrær. Bladene får høstfarger i guloransje til mørkrødt.

Beskrivelse

Rogn blir et 5-15 meter høyt tre som i naturen ofte er flerstammet. Årskvisten er gråbrun med sølvgrå, ofte avflassende overhud. Kvisten er rund med lyse korkporer. Margen er tett, rund og lyst gulbrun.I Ås er middeldato for løvsprett 8. mai, men den kan komme to uker før eller opptil tre uker seinere.Bladene sitter skruestilt.Oversiden av bladene er snau og grålig grønn, mens undersiden ofte er tynt håret. Bladene får høstfarger i guloransje til mørkrødt.Begynnende blomstring i Ås kommer i perioden 18. mai til 15. juni. Blomstringen varer i 2-3 uker. Blomstene er kremhvite, de sitter i opptil 15 cm brede, forgreinete halvskjermer. Fruktene er 8-10 mm lange, guloransje til røde bærepler.

Bruk

Rogn har vært i kultur i lang tid. Trærne er passe store og har en slank krone som krever liten plass både i små hager og som gatetre. Kultivaren kan også nyttes på parkeringsplasser og i parker.

Vokseplass

Hos oss vokser rogn i skog og på innmark i hele landet. Arten finnes ofte på steinrik jord, opp til 1500 m o.h. Den foretrekker lett og godt drenert jord. Rogn er imidlertid tolerant med hensyn til varierende surhetsgrad i jorda, og den er sterk i byluft. Arten er dessuten robust mot vind.

Her finner du info dersom du har spørsmål eller ønsker å kjøpe denne planten:

For bedrifter, kontakt en av produsentene her:

Kjøp bedriftskunde

For privatpersoner, kontakt ditt nærmeste hagesenter. De fleste hagesentre er kunder hos våre produsenter og vil være behjelpelig med både informasjon og kjøp av E-planter.

Kjøp privatkunde