Hedlundia hybrida fk Stord E

Norsk navn: Rognasal frøkilde fk Stord E

Plantegruppe

T

Trær

Bruksområde

Alletrær

Frihekk

Hage

Klippethekk

Parktre

Skjermbeplanting

Tregruppe

Veianlegg

Egenskaper

Herdighet:

H7

Blomsterfarge:

Blomstringstid:

Mai

Lysforhold / Toleranse:

Halvskygge Sol

Høyde:

Mellom 10 og 8 meter

Planteavstand:

Hekk: 0.3 meter

Gruppe: 4 meter

Verdifulle egenskaper

Allsidig bruk, ensartet, Stord best egnet som oppstammet tre.

Beskrivelse

Rognasal blir et tre på 8 – 10 m med eggformet til rund kroneform. Treet er relativt langsomtvoksende. De ovale bladene er ved grunnen delt i to eller tre par av avlange, mørkegrønne finner med gråfiltet underside. Øverste del av bladet er lappet. Kremhvite blomster samlet i 10 cm brede halvskjermer i mai etterfølges av store, skinnende røde frukter i august – september. Rognasal har større fruktmengde, og den har fruktsetting i yngre alder enn svenskeasal. Fruktene modner minst to uker før svenskeasal, og fruktsettingen er rik og sikker de fleste år. Levealderen er trolig som svenskeasal, d.v.s. ca. 120 år. Begge frøkildene er valgt ut fordi de danner gode treformer og er sterke mot skurv. Stord danner naturlig en stamme med lite sidegreiner, mens Nordfjord setter rikt med sidegreiner nedover stammen. I praksis betyr det at Nordfjord er et klart førstevalg i leplantinger, mens begge kan stammes opp til høystamma trær med gjennomgående stamme. Nordfjord har noe lysere rød fruktfarge enn Stord.

Bruk

På grunn av stor toleranse til ulike klima, har rognasal et meget stort bruksområde. Rognasal er spesielt godt egnet på steder hvor det ikke er plass til høye trær. Ensartet utvikling gjør treet spesielt velegnet til alléer. Rognasal er allsidig og spesielt frøkilden Nordfjord kan utmerket brukes både som et flerstammet tre og til leplanting. Brukt som klippet hekk blir den kraftig, bred og høy (2.5 – 4m) med litt grove greiner inni.

Vokseplass

Rognasal er nøysom, og svært verdifulle egenskaper er at den tåler både vind, frost, snøbelastning og bymiljø. Det krever DRENERT vokseplass. Det er høstet gode erfaringer med å bruke rognasal i forbindelse med veianlegg. Treet utvikler seg godt i sol – halvskygge, men får best fruktsetting i full sol. H7.

Her finner du info dersom du har spørsmål eller ønsker å kjøpe denne planten:

For bedrifter, kontakt en av produsentene her:

Kjøp bedriftskunde

For privatpersoner, kontakt ditt nærmeste hagesenter. De fleste hagesentre er kunder hos våre produsenter og vil være behjelpelig med både informasjon og kjøp av E-planter.

Kjøp privatkunde